Študentska založba

Ostri ritmi #25: Matjaž Pikalo

 

Rojstvo vesolja

Galaksije se zbirajo v jate, Zemlja
je žejna, čaka na zadnje dni, na
dež, ki prihaja. Vesolje se še zmeraj
trese, in čeprav so od velikega poka,
praeksplozije prostora samega, minile
še milijarde let, slišimi pojemajoči
odmev stvaritve. Pika sem, natakarski
učenec, nekdo mi je dal ime, da bi se
pošalil z mano. Zdaj poznam vpliv
gama žarkov na rast mesečkov. Ne
sovražim sveta, v katerem bivam, čeprav
včasih mislim, da bi zaslužil kazen.
Moja radovednost je enaka natančnemu
opazovanju gibanja zvezd, ki ga je v
službi kitajske cesarske vlade izkazal
Yang Wei Te. Sem edina priča novi,
strahoviti eksploziji, ki je povsem
raznesla mogočno zvezdo.

.

La nascita del cosmo

Le galassie si riuniscono in banchi, la Terra
è assetata, aspetta gli ultimi giorni, la
pioggia che sta arrivando. Il cosmo
sta ancora tremando e seppur dal grande scoppio,
la pre-esplosione dello spazio stesso, sono
passati già miliardi di anni, sento l’eco
morente della creazione. Sono un punto,
un’apprendista servitore, qualcuno mi ha dato un nome
per prendersi gioco di me. Ora conosco l’influsso
dei raggi gamma sulla crescita della calendula. Non
odio il mondo in cui abito, benché
a volte pensi che meriti una punizione.
La mia curiosità è uguale alla precisa
osservazione del movimento delle stelle, che
Yang Wei Te ha dimostrato al servizio
del potere imperiale cinese. Sono l’unico testimone della nuova,
mostruosa esplosione che ha completamente
distrutto l’immane stella.

(altro…)

Ostri ritmi #24: Peter Semolič

Peter Semolič e Miha Obit

Luksemburški park

Florentinske zgradbe temnijo. Luči se prižigajo. Piščali
čuvajev preglasijo pogovor o mrtvem Panu in deviški nimfi.
Zaman se klasicistični vrt upira naraščanju entropije. Sena
prinaša mouchettes in melanholijo. V leseno klop mlad par
vreže srce. Kot zmerom te večer vrne Arkadiji in napisu na
Dafnisovem grobu.

Noisy-le-Sec/Ljubljana, maj 1996/februar 1997

.

Un parco lussemburghese

I palazzi fiorentini scuriscono. Le luci si accendono. I fischietti
dei guardiani sovrastano il dialogo sul defunto Pan e la vergine ninfa.
Invano il giardino classico si oppone all’aumento dell’entropia. La cassia
porta mouchettes e melancolia. Su una panca di legno, una giovane coppia
incide un cuore. Come sempre, la sera ti riporta all’Arcadia e alla scritta
sul sepolcro di Dafne.

Noisy-le-Sec/Ljubljana, Maggio 1996/Febbraio 1997

 

 

Armor

Brest. Dežuje brez prestanka. Oči tega starega gospoda tu mi
govorijo o vojni. Kot da bi v dvojni ekspoziciji z dežjem tekel
Prévertov tekst. Kasneje, v knjigarni na rue de Siam: voda
obliva izložbeno okno. Berem o uničenju mesta z ognjem.
Nič ni ostalo. In ni več njega, ki te je poklical, Barbara.

na vlaku Brest-St-Brieuc, 7. maj 1996

.

Armatura

Brest. Piove senza sosta. Qui gli occhi di questo vecchio mi
parlano della guerra. Come se con la pioggia scorresse in sovraimpressione
un testo di Prévert. Più tardi, in una libreria su rue de Siam: l’acqua
scorre sulla vetrina. Leggo dell’annientamento della città col fuoco,
Nulla ė rimasto. E non c’è più chi ti chiamava, Barbara.

sul treno Brest-St-Brieuc, 7 Maggio 1996

(altro…)