le parole scolpite

Poeti della domenica #5: Marjeta Manfreda Vakar, Attraverso la notte

2Predajanja0008

Attraverso la notte

Mi piace
quando presente solo in parte
nel buio
mi afferri,
quando giungi a me
da dio sa quale universo
e mi prendi
una parte qui ed una là
e mi sfiora
il mistero,
il Fiume
che canta
con la tua voce
rifulge il tuo sguardo
e mi inonda
con le tue mani.

*

Skozi noč

Všeč mi je,
ko na pol prisoten
v temi
grabiš po meni,
ko segaš vame
iz bog vedi katerega vesolja
in me jemlješ
na pol tu in na pol tam
in se me dotika
skrivnost,
Reka,
ki poje s tvojim glasom,
sije s tvojim pogledom
in me preplavlja
s tvojimi dlanmi.

.

Marjeta Manfreda Vakar, Attraverso la notte (Skozi noč), in Le parole scolpite, trad. it. a cura di Michele Obit, Marina Cernetig e Andreina Trusgnach, Cormòns, Culturaglobale, 2012

Marjeta Manfreda Vakar – poesie


Nekaj je v tebi

Nekaj je v tebi,
v svetlobi tvojih oči,
nekaj, kar je v vetru,
v soku vitkih brez,
v valovanju travnatih prostranstev,
v tihem šumenju gozda,
v ščebetanju ptic
med letom čez brezdanje dalje neba.
Nekaj deviškega,
otroška radost,
krhka sanjavost,
na široko odprta vrata,
skozi katera pulzirajo valovi
Oceana nedoumljivih globin,
čudeža – Življenja.

:

Qualcosa c’è in te /// Qualcosa c’è in te, / nella luce dei tuoi occhi, / qualcosa, che è nel vento, / nella linfa delle betulle flessuose, / nell’immensità dell’ondeggiare dei campi, / nel silenzioso sussurro del bosco, / nel cinguettare degli uccelli / in volo negli spazi sconfinati del cielo. / Qulcosa di candido, / la gioia di bambino, / fragile fantasticheria, / porta spalancata / attraverso la quale pulsano le onde / delle  incomprensibili profondità dell’Oceano, / della meraviglia – della Vita.

:

Skozi noč

Všeč mi je,
ko na pol prisoten
v temi
grabiš po meni,
ko segaš vame
iz bog vedi katerega vesolja
in me jemlješ
na pol tu in na pol tam
in se me dotika
skrivnost,
Reka,
ki poje s tvojim glasom,
sije s tvojim pogledom
in me preplavlja
s tvojimi dlanmi.

:

Attraverso la notte /// Mi piace / quando presente solo in parte / nel buio / mi afferri, / quando giungi a me / da dio sa quale universo / e mi prendi / una parte qui ed una là / e mi sfiora / il mistero, / il Fiume / che canta con la tua voce / rifulge con il tuo sguardo / e mi inonda / con le tue mani.

:

Raje v daljni kraj
Manifest

Zakaj v daljni kraj?
Ker je v daljnem kraju moč in radost obenem,
ker se tam ljudje med hojo zibljejo,
ker jim duša zlahka giblje voljno telo
in iz njih še vedno milina sije.
Ker se tam srečni ljudje veselijo srečnih ljudi,
ker tam moj smeh ni preglasen in nespodoben
in se tudi umirjen smehljaj na licih opazi,
se za njim ozre.
Ker tam moški ženski ne le reče “ljubim te”,
ampak zanjo tudi življenje vdahne,
ker pravi “midva” in ne “ti ali jaz”,
ker je tam ženska lahko ženska, srečna doma in z otroki,
ker ji tam v daljnem kraju ni treba nositi kravate
in hlačnega kostima,
ker si čez boke lahko ovije kapulano in se ji nikamor ne mudi.
Ker tam v daljnem kraju še čutim dušo,
ker tam še vedno bolj verjamejo “nočnim prikaznim”
kot dokazom,
ker tam še vedno lahko sanjam življenje in živim sanje,

:

Meglio in un luogo lontano // Il Manifesto /// Perché in un luogo lontano? / Perché in un luogo lontano ci sono sia forza che gioia, / perché là la gente ancheggia mentre cammina, / perché l’anima muove facilmente il loro corpo volènte / e da essi ancora splende la dolcezza. / Perché là la gente felice si rallegra della gente felice, / perché là il mio ridere non è troppo alto e inadeguato / e anche un sorriso pacato sulle guance si nota, / fa voltare. / Perchè là l’uomo alla donna non dice solo “ti amo”, / ma a lei ispira anche la vita, / perché dice “noi due” e non “tu o io”, / perché là la donna è tranquillamente donna, felice a casa e con i bambini. / Perché in un luogo lontano non ha bisogno di portare la cravatta / e il tailleur pantalone, / perché puo avvolgere i fianchi con la kapulana* e non aver fretta. / Perchè in un luogo lontano sento ancora l’anima, / perché là credono ancora alle apparizioni / piuttosto che alle prove, / perché là posso ancora sognare la vita e vivere i sogni, / perchè là da viva attraverso fiabe e miti, / proprio là, sulle strade e nelle piazze fra la gente, //

:

ker lahko živa stopam skozi pravljice in mite
kar tam, na ulicah in trgih med ljudmi,
kjer mi čez dan ni treba zapreti polken pred vulgarnim razumom
ter tolažiti duše s plamenom vijoličnega voska in
Cesarino Partido.
Ker se tam ne smejijo konjunkciji Lune in Severnega luninega
vozla v 10. hiši,
ker v daljnem kraju še častijo Sonce, Luno in Atlantski ocean,
ker tam še slišijo prednike,
in ob plamenih ognja še vedno celo pleme ekstatično praznuje,
golo, brez usnjenih denarnic in samozadostnega nasmeška
na ustnicah,
ker v daljnem kraju ni pomembno imeti denar, izobrazbo,
temveč biti dober človek,
ker je v daljnem kraju dom lahko še vedno dom
in je človek lahko še vedno človek.
Dokler je še čas, dokler je še čas,
hočem, da me boginja Zemlja, Velika mati,
pregneteš in prepojiš s svojo energijo in zavestjo,
da se med tvojimi črnimi hrapavimi stegni
rodim v svet ponovno.
Ala!

:

dove di giorno non debba chiudere gli scuretti / dinanzi alla ragione volgare / nonché consolare le anime con la fiamma di cera viola / e la Partida di Cesaria. / Perché là non ridono delle congiunzioni della Luna / e del Nodo Lunare a nord nella decima casa, / perché in un luogo lontano onorano ancora il Sole, la Luna e l’oceano Atlantico, / perché in un luogo lontano si sentono ancora gli avi, / perchè in un luogo lontano al ritmo selvaggio delle fiamme / la tribu intera in estasi ancora festeggia, / nuda, senza portamonete di cuoio / e sorrisi momentanei sulle labbra. / Perché là, in un luogo lontano, non è importante avere denaro, / istruzione, bensì essere una brava persona. / Perché là in un luogo lontano la casa può ancora essere Casa / e l’uomo ancora L’uomo. / Finché c’è ancora tempo, finché c’è ancora tempo, / voglio, che tu, dea Terra, Grande Madre, / mi plasmi e impregni della tua energia e della tua coscienza, / che fra le tue nere e ruvide cosce / rinasca nuovamente al mondo. / la!

:

Sokovi življenja

Življenje s teboj
je sladki sočni sadež,
je obilje in praznovanje,
je gostija bogov na Olimpu.
Zaradi tebe ljubim sebe,
zaradi tebe so ljudje lepi,
zaradi tebe je življenje
slasti in radosti kipenje.

:

I succhi della vita /// La vita con te / è un dolce frutto succulento, / è abbondanza e celebrazione, / è il banchetto degli dei sull’Olimpo. // Per merito tuo amo me stessa, / per merito tuo le persone sono belle, / per
merito tuo la vita è / l’ebollizione della gioia e del piacere.

:

Zemlja iz katere sem zrasla
Bili ste zemlja, iz katere sem zrasla.
Snov v kateri obstajam.
Tako prostrana in daleč.
Prikrita spominjanju, izgubljena.
Na rodno krajino zrem.
Na posodo in prst v kateri sem rasla,
občuteno v neopredeljivo
prepoznani žalosti telesa.
Obrazi moje mladosti,
zdaj razbrazdane priče minljivosti,
spoznanje, da smo mi vsi zemlja,
iz katere smo zrasli,
da smo zemlja, s katero bomo prerasli.

:

Terra dalla quale sono cresciuta /// Eravate terra / dalla quale sono cresciuta, / materia, / nella quale esisto, / così ampia e lontana, / nascosta ai ricordi, / persa. // Mente fissavo / della terra nativa, / il vaso e la terra / nella quale crescevo, / provata / in una non indefinita / riconoscibile tristezza / del corpo. // Volti della mia infanzia, ora rugose testimonianze / della fugacità, / consapevolezza / che noi tutti siamo terra, / dalla quale siamo cresciuti, / che siamo terra / con la quale verremo ricoperti.

:

Notranji sij

Ko sonce odide in ukrade dan,
pride mesec in vrne temi luč.

:

Splendore interiore /// Quando il sole se ne va e ruba il giorno / ecco la luna a ridare luce all’oscurità.

.

Antony Unuagbon

Čas te je naplavil na mojo obalo kot HI-FI,
iz katerega glasno odmeva stara pesem
v novem aranžmaju in neki drugi izvedbi.
Nenadoma si se pojavil
v drugi obleki in z drugim pogledom v očeh,
v katerih me več ni.
Pa sem te vesela.

Hvala za roko,
ko sem izgubljena tavala po nakupovalnem centru,
hvala za ponujeno jabolko
v tednih brez teka,
hvala za odmaknjen kozarec vina,
ki mi ga je ponudil tvoj znanec in
hvala, da si me zaklenil v »najino« sobo,
ko se ga nisem zmogla ubraniti
Hvala za dolg in tesen objem,
za modro nebo in ptice v sanjah,
za bohotno krošnjo zdravega drevesa
in mirno gladino morja,
ki se je temno vijolično lesketalo v mraku.

Hvala za objem,
v katerem sem se počutila varno,
čeprav se je okoli mene podiral svet.

 

Anthony Unuagbon

Il tempo ti ha depositato sulla mia riva come un Hi-Fi
dal quale rumorosamente echeggia una vecchia canzone,
riarrangiata e in altra esecuzione.
Sei apparso all’ improvviso con altre vesti e altro sguardo negli occhi,
nei quali io più non ci sono.
Ma sono lieta di averti rincontrato.
Grazie per la mano
quando o vagavo sperduta nel centro commerciale,
grazie per la mela offerta
durante le settimane di inappetenza,
grazie per il bicchiere di vino scostato,
offertomi da un tuo conoscente e
grazie di avermi rinchiuso nella “nostra” stanza,
quando non ero in grado di difendermi da lui.
Grazie per il prolungato e tenace abbraccio,
per il cielo azzurro e gli uccelli dei sogni,
per la rigogliosa chioma del salubre albero
e la placida superficie del mare
che di un viola scuro scintillava all’ imbrunire.

Grazie per l’ abbraccio
in cui mi son sentita protetta
benchè attorno a me stesse crollando il mondo.

 *********************

Nota: tutti i testi sono inseriti nell’antologia : Parole Scolpite  edita da Edizioni Culturaglobale – Cormòns (GO)  (grazie a Renzo Furlano)

l’ultimo testo è inedito e tradotto da: Andreina Trusgnach e Marina Cernetig

                         

**********************

Marjeta Manfreda Vakar (Slovenia) è nata a Lubiana nel 1962, e vive a Tolmino dove ha completato gli studi liceali classici. In seguito ha studiato pedagogia sociale a Lubiana. Ha lavorato per un breve periodo nell’ambito pedagogico, e in seguito presso l’editrice Sanje. Diversi suoii articoli sono pubblicati su riviste; ha fatto parte di società alternative dedite allo studio per la possibilità di vita salutare e sana. Nel 1999 è ritornata a Tolmino e di seguito a Caporetto, dove vive adesso.
Nel 2005 ha iniziato una ricerca sul DNA della Slovenia ed i primi studi sono stati pubblicati nel 2009; nel 2010 i suoi studi sono stati discussi Ottava Conferenza Internazionale sull’Origine degli Europei e a Lubiana, con interviste sulla rivista Misteriji e sul libro Ko laž postane resnica (Quando la bugia diventa verità) di Peter Amalietti, che ha pubblicato anche le mie poesie a partire dal 1997.
Nel 2010 è stata tra i soci fondatori dell’associazione PoBeRe. Le sue poesie sono incluse in diverse antologie, fra le quali ricordiamo Sotočja (Confluenze); la prima raccolta La resa (Le rese) è stata pubblicata nel 2009

Michele Obit: Poesie

(Un ghigno o una vergogna dolorosa)

I
Nello stare in bilico e nella tenerezza
nell’edera che ambigua sta sospesa
sui campanili e tra i cornicioni – nel ricordo
di mio fratello che non conosceva
la solitudine della notte ubriaca (ma poi
si rifece) – nelle scale
scricchiolanti scese a cercare l’euforia
nascosta nei pantaloni – piegata al dolore –
vedo e rivivo quei pochi momenti
come un crampo alla gola – un immergermi
nell’odore di vomito e resina
che sale dalle caldaie spente
e si propaga – certo di arrivare
là dove il conforto non ha pace né grida.

II

Leggo del silenzio: che è altro
che tacere – e dunque per anni
quando mi indicavano come quello
che taceva – avrei dovuto obiettare.
Invece stavo zitto: dentro un ghigno
appena – io il perdente perché il silenzio
era il mio esilio – il vuoto di un morso.

III

Da dove provengo non ha nulla
del mio divenire – io sono il mio passaggio
e le mie stanze vuote ed i traslochi
in pochi metri quadri – l’andirivieni
con l’occhio velato a guardare dall’alto
oceani e miserie – rabbie e amoralità –
la dignità venduta a dispense
che si scioglie come un temporale
quando le palpebre si socchiudono
al principio di un falso chiarore.

IV

Bene – io sono arrivato. Mi piacerebbe
poter dire – sentirlo almeno
il peso del passo più lieve
e l’idea che un posto sia il mio posto.
Un posto che è il mio posto – ripeto
queste parole che vorrebbero
aggrapparsi al terreno – si sforzano
di penetrarlo. Ma quando ci provo
sono l’ombra che mi passa accanto
e fugge al primo tocco del sole
di sbieco a cercare le vittime ignare.
L’ombra di un luogo – l’orizzonte
che si incendia e l’incavo tenace
in un tronco di quercia. Quello è il mio posto.

V

Persone che sono nubi – non pelle
e non corpo – ci fosse un’inutile
passione a distinguere
l’uomo dalla bestia –
ed era appena ieri che dicevamo
il nostro barbaro disinteresse
davanti all’autopsia di un Paese:
lavarsi le mani – guardarle
di nuovo sporche – procedere
al medicamento delle falangi –
concedere allo spettatore attovagliato
“un ghigno o una vergogna dolorosa”.

 

(Un ronzio di carne e di cuoio)

a Roberto Bolaño

In piedi – a volte alzandosi
sulle punte – due occhi toccano
il dorso dei libri – scivolano
sui titoli e quasi si perdono
sulle prime lettere di ogni autore.
Io sono di spalle e solo
posso immaginarlo mentre con garbo
sposta ad uno ad uno gli ingombri e
trova ciò che cerca.
Ad una certa età
si può bere solo con leggerezza.

 

*
Avremmo dovuto fare di questi alberi senza rami
un giusto guardare – un lasciar scorrere
la schiuma che cerca il suo scolo

e di questa terra fredda – di questa neve
che tarda ad arrivare – strozzata dall’Artico
e dagli aborti d’aurora – un giusto sentire.

Avremmo dovuto fare di qualcosa che pare
uno sguardo un modo per sfuggire
all’abisso che ogni giorno tra noi si ricrea

e di noi stessi – nell’oblio della vita –
il peso che sta al bordo di una nube
e la lingua che non sa raccontare l’idea.

 

*
Ja – pa grede, ko si gledu
po hiši an kos karte
an recikliran list od tistih, ki toja
hči uporablja, da te preseneči
grede oginj se je ugasnu
– plamen je padu – an je pokazu
s parstan tamò tam notar
vprašu je vonju kave an tišini
tisto domačnost ki v tuojm slabem
korakom nie znau ušafat.:

Sì – ma intanto che cercavi/ per la casa un pezzo di carta/ un foglio riciclato di quelli che tua/ figlia usa per sorprendenti// intanto il fuoco andava spegnendosi/ – la fiamma cadeva – indicando/ con il dito il buio là in fondo/ chiedeva all’aroma del caffè ed al silenzio quella confidenza
che nel tuo passo / incerto non trovava.

 

(Un divenire)

Che è un duplice divenire – scrive:
straniero nella propria terra – fuggente
a ciò che per lui è estraneo:
che sia casa parola regola
(come un gesso che si spezza senza urto).

Che è un divenire – un io-gesto
un’eclissi che si allontana
mentre attorno la mala tempora
sparge incenso sulle baraccopoli
(come un gesso che si spezza senza urto).

Come un gesso – una polvere appena
dal vento soffiata – e lenta
a cadere si sparge sulle vie assolate
di una città di un sud del mondo – fuggente
a ciò che per noi è estraneo.

 

Nota: Le poesie qui raccolte sono tutte pubblicate [eccetto quella a Roberto Bolaño e (Un divenire)] nell’antologia poetica Le parole scolpite, Edizioni Culturaglobale, Cormòns (GO)

(grazie a Renzo Furlano e a Francesco Tomada)

 

Michele Obit (1966) vive a S. Pietro al Natisone (Udine). Ha pubblicato le raccolte poetiche Notte delle radici (1988), Per certi versi/Po drugi strani (1995), Epifania del profondo/Epiphanje der Tiefe (2001), Leta na oknu (2001), Mardeisargassi (2004), Quiebra-Canto (Colombia, 2004), Le parole nascono già sporche (2010) e Marginalia/Marginalije (Lubiana, 2010). Ha tradotto in italiano i più importanti poeti sloveni delle giovani generazioni e scrittori come Miha Mazzini, Aleš Šteger e Boris Pahor.

Lenka Daňhelová – Poesie

můj den je plný otázek
a jestli tedy Bůh je
a není ani ve mně
ani v tobě
ale v tom prostoru mezi námi
je tou vzdáleností
proč ho necítíme
začneme ho vnímat
když vystoupíme ze sebe
můžeme posunout hranice
svých těl?
svého vědomí?
a kde při tom všem je její Bůh
a proč dopustí její utrpení
má oči? a jsou taky psí?
a Bůh té kachny, co jsme
včera snědli se zelím
je? a kde se schovával
věděl, že pro nás znamená
další den k dobru
další den který strávíme
jalovým ptaním se po něm?
po smyslu?

:

:

il mio giorno pieno di domande /// e se davvero Dio c’è / e non è in me
/ né in te / ma in quello spazio tra di noi / è quella distanza / perché non
lo sentiamo / iniziamo a percepirlo / se usciamo da noi stessi / possiamo
spostare i confini / del nostro corpo? / della nostra coscienza? / e dov’è
in tutto questo il suo Dio / e perché permette la sua sofferenza / ha occhi?
e sono anche di cane? / e il Dio di quel pollo che / abbiamo mangiato
ieri con le patate / c’è? e dove se ne stava nascosto / sapeva che per noi
significa / un altro giorno a credito / un altro giorno che passiamo / alla
sterile ricerca sua? / del senso?

*********

Chtělo by se jen hledět do prázdna
a truchlit litovat času
po který se svět bude točit dál
bez tebe věcí na kterých už nikdy nespočineš
pohledem.
Místo toho porcuji rybu míchám salát myslím
že trocha jehličí by neuškodila.
Ochutnávám, ale slast z chutí je pryč.
Když umře pes, všichni vědí, o co jde.
Nesmí se ale truchlit dlouho
poněvadž dlouhý smutek uráží
dobrý vkus. Je nepatřičný. Není
pro něj místo. Neexistuje způsob,
jak ho odůvodnit.

:

:
Si vorrebbe solo guardare nel vuoto / e affliggersi rimpiangere / il tempo
/ che il mondo continuerà a girare / senza di te le cose su cui non poserai
mai più / lo sguardo. / Invece taglio il cappone mescolo l’insalata penso
/ che qualche filo dorato non guasterebbe. / Assaggio, ma il piacere dei
gusti è sparito. // Quando muore un cane, tutti sanno di che si tratta /
Non ci si deve però affliggere a lungo / poiché un lungo lutto offende /
il buon gusto. Non è appropriato. Per esso / non c’è posto. Non esiste
un modo / per giustificarlo.

********

Dvojí smrt
Podruhé zahlazujem stopy téměř vzápětí. O překot.
Nejde už o odvahu. Je třeba něco dělat. Nemyslet.
Když umře první pes, všichni vědí, o co jde.
Druhá smrt, to je
škola násobilky.
Výsměch
první bolesti.

:

:

Doppia morte /// La seconda volta cancelliamo le tracce quasi immediatamente.
A precipizio. Non si tratta più di coraggio. bisogna fare qualcosa.
Non pensare. / Quando muore il primo cane, tutti sanno di che si
tratta. / La seconda morte è / una lezione di tabelline. / Uno scherno /
del primo dolore.

Traduzione: Maria Elena Cantarello

*****

Ty jsi zamilovaná, řekla jí.
Usmíváš se jak pitomeček
a i ten výraz, ten pokus
o nenápadnost znám.
Můj Bože, ty jsi zamilovaná.
V svém věku. S tím vším
kolem sebe a v sobě.
Tolik let.
Můj Bože.

:

:

Tu sei innamorata, le disse. / Ridi come una cretina, / riconosco quest’espressione
e i tentativi / di renderla invisibile. / Mio Dio, sei innamorata.
/ E a quest’età. Con tutto ciò / che c’è intorno a te e dentro di te. / Tanti
di quegli anni. / Oh, mio Dio.

*********

V každém městě tě někdo čeká.
Ráno zpěv v koupelně za tenkou stěnou.
Nízký let pěnkavy.
Pára z chladírenských věží
srůstá s oblaky.
Každá řeč je tvá.

:

In ogni città qualcuno ti sta aspettando. / Al mattino il canto dietro la
sottile parete del bagno. / Il basso volo del fringuello. / Il vapore delle
ciminiere di raffreddamento / si aggiunge alle nuvole. / Ogni lingua è
tua.

*********

O sedmé ráno
jsou dveře kostela i sex shopu
dokořán rozzívané.
Větrá se tíseň.
Kostelník v kýblu vynese
spadanou omítku.

:
:

Ore sette del mattino / il portone della chiesa e il sex shop / spalancati
completamente. / L’angoscia sta prendendo aria./ Il sagrestano sta portando
via nella secchia / l’intonaco ceduto. / Il commesso spazza / e chiude
dietro di se la porta a chiave. / Stai vivendo nelle mie parole. Vivi
con esse.

**********

Kolikrát prožiješ si bezmoc malé mušky,
kterou si svojí rukou stáhla do vody.
Poslední nadechnutí ke smrti.
Jenže ta smrt jsi ty.

:

Quante volte ti capita di vivere l’impotenza di una piccola / mosca / che
con la propria mano hai tratto in acqua. / L’ultimo respiro nella morte. /
Ma questa morte sei tu.

******

Traduzione: Primož Sturman

.

**************

I testi qui pubblicati sono raccolti nell’antologia poetica

“le parole scolpite”

Edizioni Culturaglobale – Cormòns (GO)

grazie per la collaborazione a Renzo Furlano e Francesco Tomada.

.

******************************

nota biografica:

Lenka Daňhelová (Krnovo, Boemia del Nord, 1973) poetessa, scrittrice, artista e traduttrice dall’italiano, dal francese e dal polacco. Ha svolto la professione di giornalista e di traduttrice. Al momento è direttrice responsabile della versione ceca della rivista letteraria Pobocza.
Tra le sue pubblicazioni rientra il romanzo Cizinci (Stranieri, 2004), la raccolta di poesie Pozdrav ze Sudet (Saluti dai Sudeti) Ed. Culturaglobale, 2010. Ha pubblicato molte sue poesie nelle riviste letterarie ceche ed europee. Vive a Beroun, vicino Praga.
E’ fondatrice della società degli autori Stranou (Ai margini), coordina il Festival internazionale “Poeti dal vivo” che si svolge nella città storica di Beroun vicino a Praga è membro attivo della Società degli autori  OML di Vienna. Partecipa come poetessa e traduttrice a vari incontri internazionali: Vienna, Slovenia, Serbia, Italia, Polonia, Repubblica Ceca.