Andrej Al-Asadi, Poesie

Foto di ©Toshe Ognjanov

 

POESIE SCELTE DI ANDREJ AL-ASADI (Macedonia)

Traduzione dal macedone all’italiano di Nataša Sardžoska e Ana Senčić

 

DUE BATTAGLIE

Con uno sguardo latteo mi bevi
La corrente d’aria dalle ossa
Chiudi gli occhi
E ti corichi sulla terra calda
Mite
Per prendere fiato
Prima dell’ultima battaglia
Con me fino all’alba
Quando le talpe balleranno sotto la luna chiara
Io ti colmerò di un freddo denso
Per l’ultima volta
Prima di partire per non tornare mai più
Tu fatti forza
E perdona…

Две борби

Со млечен поглед ми ја пиеш
Промајата од коски
Затвораш очи
И врз топла почва легнуваш
Кротка
Да земеш здив
Пред последната борба
Со мене до зори
Кога кртови ќе танцуваат под светол месец
Јас ќе те појам со згуснат студ
За последен пат
Во неврат пред да тргнам
Ти собери сили
И прости…

 

CHE NON SI RIPETA MAI PIÙ

La libertà inghiottisce polvere da sparo
E vivace vi incita ad andare avanti
Dove pensate di scoprire la ripetitività
Nell’ira delle cavallette
– fame, rimorso, fiamma in due mani di cera

E strillate l’uno all’altro
Furiosi nel cerchio che si stringe
Per lasciare una landa
Dove per molto tempo dopo di voi
I fantasmi sepolti sbucheranno
Muti in tutte le lingue

Никогаш да не се повтори

Слободата голта барут
И бодро ве тера напред
Каде што мислите повторливост да одгатнете
Во бес на скакулци
– Гладе, каење и пламен во две раце восочни.

И врескате еден на друг
Бесно во кругот што се тесни
Пустош да оставите
Од каде долго по вас
Закопани сеништа ќе никнуваат
Неми на сите јазици…

 

JINGDESZHEN SCENA EROTICA

Prima di iniziare con il rito
Delle scimmie bianche,
io m’indurisco, mentre tu ti ammorbidisci,
ying e yang si abbracciano in un liquido
che umidifica le nostre gole,
perché continuassimo a leccare gli angoli
dove l’etere canta

Чингдишен еротска сцена

Пред да го започнеме ритуалот
На белите мајмуни
јас се стврднувам, а ти омекнуваш
Јин и јанг се прегрнуваат во течност
Што ќе ги навлажни нашите грла
Да продолжиме да ги бакнуваме ќошињата
Од каде што вселената потпевнува…

 

IL SUBLIME

Nasci dai papaveri dei tulipani
accanto ad un muro di pietra
e nell’orecchia grigia
gli versi l’intera risata intera
raccolta
dai mondi
dove passeggiano i bambini senza nome
e gli usignoli nei becchi tengono
il manto della guerra
dove il fuoco lecca gli abissi
di vipere aggrovigliate dentro
raggrumati per la paura
– Per davvero insegni alla pietra
a sognare a colori!

Возвишениот

Се раѓаш од булки лале
Крај камен ѕид
И во увото сиво
Му го истураш сиот
Кикот
Збиран
Од светови
По кои дечиња шетаат безимени
И славеи в клун го држат
Плаштот на војната
И огнот каде што лиже јами
На поскоци воврени во нив
Згрутчени од страв…
– Навистина, го учиш каменот
Да сонува во боја!

 

MAESTRI MUTI

Sputa due lettere
Nel cibo puzzolente
Di equazioni e numeri
La cui ricetta è scritta
Nei libri
Che riceviamo gratis a scuola
Con cui ci colpivano in testa
Quando immaginavamo
Variopinto il cuore della lumaca
Quando pensavamo che gli alberi hanno gli occhi
E baffi che gli crescono dentro
E i gatti rannicchiati
Quando cercavamo di centrarli con la saliva dalla finestra
Mentre loro ci davano colpi in testa
Perché abbiamo provato a sognare.

Неми учители

Плукни две букви
Во смрдливата манџа
Од равенки и бројки
Чиј рецепт е запишан
Во книгите
Што бесплатно ги добивавме
На училиште
Со кои не удираа по глава
Кога си го замислувавме
Шарено срцето на полжавот
Кога мислевме дека дрвјата имаат очи
И мустаќи што навнатре им растат
И мачките склопчени
Од прозор со плунка ги гаѓавме
А не удираа по глава
Затоа што пробувавме да сонуваме.

 

PROFUGHI
(Salaam Aleikum Europa)

Ci sono delle pietre come denti canini nei talloni
E sudore incrostato sotto le ascelle
Su cui mosche assetate si appiccicano
Proseguono avanti
A pregare con lo sguardo offuscato
Per almeno una fetta di pane secco
Che poi inzuppano nella pioggia
E la sfregano nel cuore
Per potere continuare avanti
Dove le colombe bianche
Parlano il latino con il cielo.

Бегалци
(Селам алејкум Европа)

Камчиња како песјаци в петици
И закоравена пот под пазуви
На која жедни муви се лепат
Продолжуваат напред
Низ матен поглед да молат
За бар сува кришка леб
Па во дожд ќе ја наквасат
И од срце ќе ја протријат
За понатаму да можат да продолжат
Каде што белите гулаби
Латински зборуваат со небото.

 

PERSEVERANZA

Quando ti ho detto che sei cielo e ferro
Mi hai risposto “per le tue ossa”
Hai sorriso e hai continuato a guardare
Al di là di noi, il mondo
E quello che si ammonisce e ferisce
Lontano dal desiderio delle mille campanelle di vetro
Dove ci sono solo io e le mie ossa
Tu e la tua saliva
Per amarci per sempre
Come un crocevia
Come un segno
O niente
E per bruciare come lacrima
Sotto il cielo esteso
Comprendendo che è lontana la fine
Dei sorrisi e del senso.

Истрајност

Кога ти реков дека си небо и си железо
Ми одговори „за твоите коски“
Се насмевна и продолжи да гледаш
Отаде нас, светот
И она што се прекорува и боли
Подалеку од стремежот на илјада стаклени ѕвонци
Каде што сум само јас и моите коски
Ти и твојата плунка
Да се љубиме за навек
Ко крстопат
Ко белег
Или ништо
И да изгориме како солза
Под долгото небо
Разбирајќи дека далеку е крајот
На насмевките и смислата.

 

AEMILIA

I gatti leccano le macchie acide
Che fermentano accanto alle immondizie
Mentre, lei, avvolta in nero
Mi parla di sorrisi e ombre fresche.

E le macchine pian piano ammutoliscono
Perché la luna è quasi piena
E il vento si gratta la gola
Perché l’eternità vive in noi.

Aemilia

Мачките лижат кисели дамки
Што ферментираат покрај контејнерите
Додека, таа завиена во црно
Ми зборува за насмевки и ладови.

И колките полека замолкнуваат
Бидејќи месечината е скоро полна
И ветрот си го чеша грлото
Бидејќи вечноста живее во нас.

 

SOTTO IL SIKKE DEL DERVISCIO

Se tu potessi almeno per cinque minuti
Entrare nella mia mente
Diventeresti un passero in mezzo ai campi di grano
Sotto la pietra rossa troveresti
La lingua dei tuoni,
e la ragazza che amo con tre petti
e un fiore su uno invece della mammella,
così come il caos esalta le vene degli eroi,
vedresti tutti i colori del mondo
disegnati con una linea,
porci che giocano a nascondino
in vestiti rosa,
lividi che si contorcono come pesci nella rete,
la parola “colpa” scolpita sul petto del vento…

Cinque minuti nella mia mente
e mi cerchi tuttora.

Под дервишовото сиќе

Да можеш, барем на пет минути
Да влезеш во мојот ум
Ќе станеш врапче среде посеви жито
Под црвен камен ќе го пронајдеш
Јазикот на молњите
И девојката што ја љубам со три гради
И цвет наместо брадавица на едната
Како хаосот ги опева вените на хероите
Ќе ги видиш сите бои на светот
Нацртани со една линија
Свињи што играат криенка-миженка
Во розеви фустани
Модрици што претаат ко риби в мрежа
Зборот „вина“ исклесан врз градите на ветрот…

… пет минути во мојот ум
и сѐ уште ме бараш…

 

Andrej Al-Asadi è nato a Londra nel 1996 e ora vive a Skopje, in Macedonia, dove studia l’economia all’Università Santi Cirillo e Metodio. Il suo esordio poetico nel 2014 ha visto la pubblicazione di Midnight blues; il suo secondo libro di poesie, Sotto il sikke del Derviscio, è stato selezionato e nominato tra i cinque migliori libri di poesia per il premio nazionale “Fratelli Miladinov” del Festival internazionale Serate di poesia di Struga. Suoi testi sono apparsi nell’antologia di poesia 32 poeti macedoni; partecipa attivamente a vari reading di poesia e suona la chitarra.

Nataša Sardžoska è nata a Skopje in Macedonia nel 1979. Ha vissuto, lavorato e creato a Parigi, Bruxelles, Milano, Roma, Heidelberg, Belgrado, Stoccarda e Lisbona. Ha discusso la sua tesi di dottorato in antropologia culturale alla Università degli Studi di Bergamo, alla Karls Eberhard Universität a Tübingen ed alla Sorbonne Nouvelle Paris 3. Si occupa di traduzioni letterarie dall’italiano, dal portoghese, dal francese e dal catalano (Pasolini, Collodi, Carducci, Tabucchi, Luzi, Pessoa, Saramago, Camoês, Tavares, Guilherme-Moreira, Carneiro, Couto, Boyunga, Carvalho, Braga, Correia, Cruz, Pedrals, Fratus, Guimaraes). Ha insegnato alla Università Sud-Est Europea “Max Van Der Stoel” e alla Schiller International University a Heidelberg. Ha pubblicato i libri di poesia: La camera blu (1999), Pelle (2013), Lui mi ha tirata col filo invisible (2014) a Skopje e Acqua vivente (2017), saggi in riviste internazionali (tra le altre Doppiozero e Nuova Prosa a Milano, Transmidia a Rio de Janeiro) e racconti. Ha partecipato al Festival Internazionale Serate di Poesia di Struga, il Festival letterario Grido a Rieka, Ars Poetica a Bratislava, Poesiefestival a Berlino e Parole Spalancate a Genova. I suoi recital di poesia combinano interpretazione musicale e teatrale (canto e danza) e interazione con il pubblico. Con la sua poesia si è esibita con il chitarrista Georgi Sareski nella Accademia delle Arti a Berlino, con la pianista Ema Popivoda nella Galleria d’Arte nazionale della Macedonia, con la cantante Charlène Puygiraud e con il pittore Cosimo Frezzolini ha realizzato un performance di poetry musical body painting al Palazzo Ducale a Genova.

Ana Senčić è nata a Rijeka (Fiume) nel 1975, in Croazia (allora Jugoslavia); bilingue, ha imparato a leggere e a scrivere in italiano. Dal 1992 si cimenta con traduzioni, a volte anche come interprete, lavorando con  l’italiano il croato e l’inglese. Vive per tanti anni a Trieste, dove compie gli studi universitari, poi a Dublino e attualmente a Berlino. Nel 2018 ha tradotto dal tedesco all’italiano “Sotto lo stesso tetto” (Unter einem Dach, editore Rohwolt), di Amir Baitar e Henning Sußebach, il racconto della convivenza di un rifugiato siriano con una famiglia tedesca di Amburgo.

Un commento su “Andrej Al-Asadi, Poesie

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: